Over PASCAL


De schaakvereniging Papendrecht/Alblasserdam is een vereniging voor mensen die geregeld een gezellige en serieuze pot willen schaken, variërend van huisschaker tot iets meer dan dat. De leden zijn afkomstig uit Papendrecht, Alblasserdam en de wijde omgeving.

De vaste clubavond is op dinsdag in het Denksportcentrum aan de Van der Palmstraat 12 te Papendrecht. Het Denksportcentrum biedt een kwalitatief uitstekende en sfeervolle speelzaal.

Leren schaken

  • Vanaf 18.45 uur is de zaal open
  • Jeugd training vanaf 19.00
  • De senioren schaken van 20.00 tot uiterlijk 23.30 uur.

Ook buiten de vaste clubavonden is er volop gelegenheid om te schaken. Zo kan men zich beschikbaar stellen voor één van de clubteams die uitkomen in de externe competitie van de Rotterdamse Schaakbond en worden er gedurende het jaar diverse toernooien georganiseerd.

Meer informatie? Neem gerust contact op met één van de bestuursleden, bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot het volgen van schaaklessen.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen. Als u contact wilt opnemen met iemand uit het bestuur kunt u het contact formulier op de website gebruiken. Hierin kunt u aangeven aan wie het bericht geadresseerd moet worden.

Voorzitter Kees van Meerkerk
Secretaris Meinte Smink (06-2703 5450, van Eesterensingel 223, 2951 AP Alblasserdam)
Penningmeester  Margreet Speksnijder
Bestuurslid afgevaardigde DSC Arie Speksnijder
Intern wedstrijdleider Arie Prins (06-4170 1813)
Extern wedstrijdleider Kees van Meerkerk
Jeugdcoördinator Hans van den Beukel (06-1624 3120)

Contributie

De contributie bedraagt €10 per maand voor senioren (€120 per jaar) en €6 per maand voor jeugdleden tot en met 17 jaar (€72 per jaar). Deze dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door overmaking op de rekening van de schaakclub (indien u dit niet heeft kunt u dit opvragen bij de penningmeester). Een ieder dient de betaling zelf te regelen, want de vereniging werkt niet met acceptgiro´s of automatische incasso. Contante betaling is niet mogelijk.

De maand die volgt op de maand van aanmelding is de eerste maand waarover contributie verschuldigd is. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden. Er geldt geen opzegtermijn, maar de contributie moet wel worden voldaan tot en met de maand die volgt op de maand van afmelding.