Schaakclub PASCAL start op 1 september


De schaakclub gaat na een lange zomervakantie op 1 september weer van start. In de interne competitie zal weer worden gestreden op de 64 velden. Schaken houdt je scherp en is een goede training voor de hersencellen, maar daarnaast wordt het sociale aspect op de club ook steeds belangrijker. De vrije inloop Rapidavonden waar we vorig jaar mee gestart zijn, laten dit zien. Een groeiend ledenaantal bewijst dat deze mix succes heeft. Dit seizoen willen we verder gaan op deze ingeslagen weg.

Jeugd + ALV

Vanaf 1 september om 18.45 uur wordt in het Denksportcentrum schaak les gegeven aan de jeugd en speelt de jeugd ook hun competitie. Om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering.

Rapidavonden

Een week later op 8 september gaan de senioren echt van start met de eerste Rapidavond. Elke maand zullen we een Rapidavond organiseren, die ook voor niet-leden toegankelijk is.

Externe competitie

Door nieuwe ledenaanwas kunnen we dit jaar met 2 teams + een viertal meespelen in de Rotterdam schaakbond competitie. Het 1e team is gepromoveerd naar de eerste klasse van de RSB. Door een versterking van 2 gedegen schakers uit Alblasserdam en Papendrecht gaan we hier met goede moed aan beginnen. Het tweede team zal naar verwachting hoge ogen gooien in de 4e klasse.

Schoolschaak

We gaan ons ook dit jaar ons weer richten op het geven van schaak les op basisscholen. In september\oktober wordt op de basisschool ‘De Schalm’ in Alblasserdam hiermee een start gemaakt. We willen hiervan een schaakclub maken voor alle kinderen uit Alblasserdam. Via deze site wordt u verder op de hoogte gehouden.